Základní informace o systému AVISme


Systém AVISme lze označit za ERP systém pro organizace státní správy. Obsahuje však navíc i agendy, které běžné ERP systémy nepojímají. Systém AVISme pokrývá veškeré činnosti, zajišťující vlastní chod a provoz organizace státní správy.

Systém AVISme v sobě zahrnuje ekonomické agendy, řadu evidencí a registrů, řízení oběhu dokumentů prostřednictvím spisové služby, specializované agendy pro podporu činností státních organizací a v neposlední řadě automatizované napojení na systém státní pokladny (IISSP), a to jak v oblasti účetnictví (CSUIS), tak v oblasti rozpočtu (RISPR a RISRE). Systém AVISme byl jedním z pilotních systémů, na němž byla ověřována funkčnost IISSP.

Více informací o systému AVISme


Certifikační úrovně partnerského programu AVISmeLicenci IS AVISme mohou organizace státní a veřejné správy (včetně všech ostatních organizací nebo organizačních jednotek, které jsou těmito přímo či nepřímo řízeny na základě kompetencí vyplývajících z platné legislativy nebo z ostatních obecně platných předpisů) získat bezplatně na základě udělení licence ze strany Ministerstva financí, následnou implementaci je třeba zajistit v souladu se ZZVZ.

Tímto způsobem je tedy možné IS AVISme implementovat na velkém množství organizací státní a veřejné správy. Každá z organizací je přitom často ve výkonu své agendy jedinečná, a proto vyžaduje i specifické úpravy (rozšíření) IS. Aby bylo možné dostát všem požadavkům na úpravy, vznikl partnerský program Implementace a následně partnerské programy Developer a Maintenance. Tyto programy certifikují nezávislé IT společnosti k rozvoji, implementaci a poskytování maintenance IS AVISme na jednotlivých implementovaných organizacích.

Z důvodu zachování důrazu na kvalitu poskytovaných služeb si autor IS AVISme vyhrazuje právo udělit certifikaci pouze těm společnostem, které absolvují náročný certifikační program. Certifikační program je navržen jako průběžný, což znamená, že i držitelé certifikace musejí opakovaně dokládat svou kompetenci.

alternative
Certifikační program

AVISme Maintenece

Základní certifikace, umožní společnostem s potřebným zázemím poskytovat maintenance u organizací, které využívají systém AVISme.

AVISme Maintenence
alternative
Certifikační program

AVISme Implementátor

Podobně jako v případě rozvoje vlastního systému IS AVISme mohou externí společnosti na základě získané certifikace implementovat IS AVISme v těch organizacích veřejné správy, které disponují licencí ze strany Ministerstva financí.


AVISme Implementátor
alternative
Certifikační program

AVISme Developer

Nabízíme ostatním softwarovým společnostem možnost podílet se na rozvoji IS AVISme. Ten se tímto stává otevřeným systémem s architekturou, která umožňuje zapojení heterogenních vývojových týmů.AVISme Developer

Cíle certifikace


Cílem certifikace je možnost prokázat nezbytnou míru kvalifikace pro podporu/implementaci/rozvoj IS AVISme v prostředí zákazníka.
Certifikace potvrzuje, že úspěšný kandidát disponuje:


  •  znalostí vybrané oblasti IS AVISme
  •  znalostí vzájemných vazeb jednotlivých oblastí IS AVISme
  •  schopností tuto znalost aplikovat v prostředí zákazníka.

Platnost certifikacePartnerství se uděluje po splnění kvalifikačních předpokladů na dobu neurčitou. Vlastní certifikace (potvrzení schopnosti poskytovat danou službu) se z důvodu kontinuálního vývoje IS AVISme v návaznosti na změny v legislativě i změny v informačních technologiích uděluje na dobu jednoho kalendářního roku. Po uplynutí lhůty je platnost příslušné certifikace ukončena a je třeba ji obnovit.

KONTAKTChcete-li se stát naším partnerem, kontaktujte nás.
Podmínky partnerství Vám sdělí vedení společnosti při osobní schůzce.SÍDLO SPOLEČNOSTI


POBOČKA